Jadalny Kraków Fest 2.0

Tematem wiodącym tegorocznego Pikniku Jadalny Kraków Fest 2.0 jest „Wspólny stół i relacje”. Oba te tematy w naturalny sposób przenikają się. Przy wspólnym stole spotykamy się, by dzielić się jedzeniem. Jedzeniem, z którym łączą nas relacje – wspomnienia smaków z...