Tematem wiodącym tegorocznego Pikniku Jadalny Kraków Fest 2.0 jest „Wspólny stół i relacje”. Oba te tematy w naturalny sposób przenikają się.

Przy wspólnym stole spotykamy się, by dzielić się jedzeniem. Jedzeniem, z którym łączą nas relacje – wspomnienia smaków z dzieciństwa czy zapachy ulubionych potraw. Spotkania przy wspólnym stole bywają też czasami obarczone trudnymi emocjami. Nasza relacja z żywnością to również szacunek do niej, okazywany przez jej uprawianie, przyrządzanie, ale również niemarnowanie.

Więcej o wydarzeniu