Co w trawie piszczy?

Na nasłonecznionych zboczach o suchym podłożu wapiennym rozwinęły się murawy kserotermiczne – ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym, których występowanie uwarunkowane jest warunkami klimatycznymi, glebowymi oraz ekspozycją stoków. Są to...