W krainie bobra

W sąsiedztwie rzeki można spotkać ślady bytowania bobrów. Bóbr europejski Castor fiber jest największym gryzoniem Eurazji. Masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 30 kg, a długość ciała nawet do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo...

Siła żywiołu

Dolina Bibiczanki jest jednym z najmniej przekształconych przez człowieka fragmentem dolin rzecznych w granicach administracyjnych Krakowa. Posiada unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. W wyższym biegu koryto potoku ma charakter zbliżony do naturalnego z...

Salmonidae

Wartkie wody Bibiczanki stanowią doskonałe siedlisko pstrąga. Pstrąg to zwyczajowa nazwa kilku gatunków drapieżnych ryb z rodziny łososiowatych, Salmonidae, zasiedlających słodkie wody o bystrym prądzie, zwłaszcza górne odcinki rzek. W języku polskim formy wędrowne...

Żywe zielone

Grądy w dolinie Bibiczanki stanowią wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty z przewagą grabów i dębów oraz dużym udziałem  lipy i wiecznie zielonego bluszczu w runie. Lipa drobnolistna Tilia cordata to gatunek pospolity na terenie całego kraju, słynący z wielu...

Trias, jura, kreda

W korycie Bibiczanki oraz na lewym zboczu doliny odsłaniają się wapienie górnej jury – najstarsze skały budujące ten obszar. Ze względu na łatwość obróbki i ciekawy wygląd wapienie są wykorzystywane jako materiał budowlany a nawet rzeźbiarski. Wiele zabytków...