Rzeźba współczesna pt. ”Zamyślenie” autorstwa Romana Tarkowskiego, przedstawia postać ludzką, prawdopodobnie kobiecą, jest wykonana z betonu inkrustowanego na powierzchni miałem szklanym i usytuowana na betonowym cokole. Autor stylowo czerpał z dorobku kubistów i postmodernistów oraz twórczości Xawerego Dunikowskiego, którego był uczniem w krakowskiej Akademii. Postać jest przedstawiona w formie zwartej, syntetycznej, kubicznej bryły. W tej postaci znaleźć można echo sztuki pierwotnej oraz ludowej. Ta rzeźba właśnie ukazuje człowieka i jego stan umysłu oraz nastrój. Obecnie po konserwacji figura ustawiona na nowym betonowym cokole.

ENG.
The modern sculpture entitled „Zamyślenie” [„Thought”] by Roman Tarkowski presents a human figure, probably female, is made of concrete and placed on a concrete plinth. The author stylishly drew on the achievements of cubists, postmodernists, and the work of Xawery Dunikowski, his master. The figure is presented in the compact, synthetic, cubic form of the cube. In this form, one can find an echo of primary and folk art. This sculpture shows the man and his state of mind and mood. Currently, after conservation, the figure is placed on a new concrete plinth.