Wille „miasta-ogrodu”. Z lewej strony – willa „Mira” projektu Józefa Kryłowskiego z końca XIX wieku, obok willa „Julia” projektu Władysława Ekielskiego z pocz. XX wieku. Ta ostatnia została wybudowana na działce, którą w darze od miasta za założenie i utrzymanie „parku na Krzemionkach”, otrzymał Wojciech Bednarski.

ENG
Villas of the „garden city”. On the left, there is the „Mira” villa from the late nineteenth century which was designed by Józef Kryłowski. Next to it, the „Julia” villa designed by Władysław Ekielski. The latter was built on a plot of land, which was given to Wojciech Bednarski as a gift for establishing and maintaining „a park in Krzemionki”.