Na pierwszym planie Dom pod Lipkami przy ul. Zamoyskiego z drugiej połowy XVIII w, jeden z najstarszych w Podgórzu, do dziś zachowany w niezmienionej formie. Dalej koszary i ujeżdżalnia przy Kalwaryjskiej oraz panorama Krakowa.

ENG
In the foreground, 'Dom pod Lipkami’ on Zamoyskiego Street from the second half of the 18th century – one of the oldest in Podgórze. It has been preserved to this day in an unchanged form. Further on, you can see the barracks and the riding school on Kalwaria Street with the panorama of Krakow.