W bocznej alei rośnie okaz wielopniowego wiązu szypułkowego (Ulmus laevis) dorastającego do 40 m. Posiada liście asymetryczne – część liścia bardziej zbliżona do gałęzi jest wyraźnie większa. Brzeg liścia jest piłkowany. Kwiaty ukazują się wczesną wiosną pod koniec marca. Owocami wiązu są owalne płaskie orzeszki umieszczone w skrzydełku. Może żyć do 400 lat.

13_13

ENG
In the side avenue, there grows a sample of multi-stem European white elm (Ulmus laevis) growing up to 40 meters. It has asymmetrical leaves – the part of the leaf closer to the branch is clearly larger. The leaf edge is serrated. Flowers of the tree usually appear in early spring in March. The fruits of the elm are oval flat nuts. The European white elm can live up to 400 years.