Widoczny pierwszy podgórski kościół z 1832 roku, który na pocz. XX wieku, został zastąpiony obecnym. Po prawej stronie znajduje się budynek pierwszego podgórskiego gimnazjum – obecnie Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im Odona Bujwida. Na jego podwórzu znajduje się wykuta w skałach w 1877 roku dawna lodownia miejska. Podgórscy kupcy przechowywali w niej swoje towary.

ENG
The picture shows the first church of Podgórze from 1832, which was replaced by the present one in the early 20th century. On the right side, there is the building of the first Podgórze Gymnasium. In its courtyard, there is a former icehouse, carved in the rocks in 1877. The merchants from Podgórze kept their goods there.