Rzeźba współczesna, plenerowa, abstrakcyjna forma, wykonana w latach 70- tych XX w. przez nieokreślonego artystę z kamienia – wapienia pińczowskiego. Składa się z dwóch części – podstawy płynnie przechodzącej kształtem w formę rzeźby oraz części górnej o formach naturalnych, biologicznych połączonych spoiną. Podstawa rzeźby jest częściowo patynowana farbą na kolor brązowo – czerwony.

ENG
It is a modern sculpture, outdoor, abstract form, made in the ’70s of the twentieth century by an unspecified artist in a limestone. It is composed of two parts – the base smoothly passing into the sculpture form and the upper part with natural, biological forms connected by a joint. The base of the sculpture is partially patinated with brown-red paint.