Między rondami Mogilskim i Grzegórzeckim – dzięki środkom prywatnych inwestorów oraz wsparciu Gminy Miejskiej Kraków – powstaje Superścieżka. Jest to wyjątkowy projekt przestrzeni miejskiej. To pierwsze tak duże przedsięwzięcie placemakingowe w skali całego kraju.

O tym, jak wygląda, w otwartym głosowaniu zdecydowali sami mieszkańcy. Najpierw jednak wzięli udział w cyklu warsztatów z architektami,  architektami krajobrazu i artystami, wyrażając swoje oczekiwania, marzenia i obawy co do przyszłości tego terenu. Powstałe koncepcje konsultowano z uznaną na całym świecie pracownią Jana Gehla, zaś efektem spotkań warsztatowych było osiem projektów funkcjonalnych z rozmaitymi motywami przewodnimi. W głosowaniu mieszkańców zwyciężył projekt „Słowo / Woda / Zieleń” autorstwa grupy pod kierownictwem Veroniki Themerson, Artura Wabika i Pawła Wieczorka.

Po raz pierwszy w Polsce, w tak dużej skali udało się porozumieć i rozpocząć wspólne działania organizacjom pozarządowym, mieszkańcom, gminie i deweloperom. Przejeżdżające tramwaje, bardzo duży ruch samochodów na al. Powstania Warszawskiego, brak zieleni, ekrany akustyczne – to wszystko sprawia, że teren między rondami Mogilskim i Grzegórzeckim jest aktualnie mało przyjazny ludziom. Superścieżka ma to zmienić. W inicjatywę zaangażowały się władze miasta, architekci i urbaniści, organizacje pozarządowe, prywatne firmy obecne w tym rejonie, a przede wszystkim mieszkańcy Krakowa.

ss3_mini

ss4_mini

ss5_mini

ss6_mini

ss1_mini

ss2_mini

 

ENG
Between the Mogilskie and Grzegórzeckie roundabouts – thanks to the funds of private investors and the support of the Municipality of Krakow – Superścieżka (Eng. Superpath) is being built. It is a unique city-space project and first such a large placemaking undertaking in the whole country.

The final shape of the Superścieżka was chosen by the Krakow’s residents themselves. But first, they took part in a series of workshops with architects, landscape architects and artists, expressing their expectations, dreams and concerns about the future of the area. The concepts were consulted with Jan Gehl’s internationally acclaimed studio, and the workshop meetings resulted in eight functional projects with a variety of themes.

For the first time in Poland, on such a large scale, an agreement has been successfully reached and joint initiatives have been undertaken by NGOs, inhabitants, the municipality and developers. Trams passing by, heavy car traffic in al. Powstania Warszawskiego, lack of greenery, sound screens – all of these factors have made the area between the Mogilskie and Grzegórzeckie Roundabouts less people-friendly than it should be. The Superścieżka is supposed to change that. The initiative has involved the city authorities, architects and urban planners, NGOs, private companies present in the area, and most importantly, the inhabitants of Krakow.