Wartkie wody Bibiczanki stanowią doskonałe siedlisko pstrąga. Pstrąg to zwyczajowa nazwa kilku gatunków drapieżnych ryb z rodziny łososiowatych, Salmonidae, zasiedlających słodkie wody o bystrym prądzie, zwłaszcza górne odcinki rzek. W języku polskim formy wędrowne tych samych gatunków lub podgatunków określane są zazwyczaj jako trocie. W spokojnych menadrach Bibiczanki bytuje żaba trawna Rana temporaria.

ENG.
Thick waters of Bibiczanka are an excellent trout habitat. Trout is a common name for several species of predatory fish from the salmon family, Salmonidae, inhabiting freshwaters with a rapid stream, especially the upper parts of rivers. In Polish, migratory forms of the same species or subspecies are usually referred to as „trocie”. In the calm meanders of Bibiczanka, there is the common grass frog – Rana temporaria.