Rzeźba współczesna plenerowa, abstrakcyjna forma bez tytułu autorstwa Prof. Józefa Sękowskiego powstała w 1973r. wykonana została z kamienia – wapienia pińczowskiego oraz metalu – stali naturalnej i usytuowana na niskiej podstawie z betonu. Obrazuje jak mówi sam autor formę biologiczną, pączkowanie i kwitnienie. Wykonana specjalnie w czynie społecznym do ozdoby Parku Krakowskiego (w ramach akcji, w której udział brało 9-ciu artystów rzeźbiarzy). Artysta sam wybierał lokalizację swojej rzeźby.

ENG
This modern outdoor sculpture, an abstract untitled form, was created in 1973 by Józef Sękowski. The limestone and metal sculpture was situated on a low concrete base. As the author himself says, it illustrates the biological form – budding and flowering. The sculpture was made in a social act to decorate the Krakowian Park (as part of an action in which 9 other sculptors took part). The artist chose the location of his sculpture himself.