Rzeźba współczesna plenerowa, autorstwa nieżyjącego już Stanisława Plęskowskiego, laureata wielu nagród. Powstała w 1967 r., wykonana została z betonu, a następnie usytuowana na niskiej betonowej podstawie. Rzeźba jest formą abstrakcyjną. Wykonana specjalnie w czynie społecznym dla Parku Krakowskiego (w ramach akcji, w której udział brało 9-ciu artystów rzeźbiarzy, powiązanej z historia kolonii pracowni rzeźbiarskich na Emaus).

ENG.
This is a contemporary outdoor sculpture by the late Stanisław Plęskowski, who has won many awards. It was created in 1967 using concrete and then placed on a low concrete base. The sculpture is an abstract form. It was made in social action for the Krakowian Park as part of a sculptors’ project. The action was connected with the history of the sculptors’ workshops at Emmaus.