Szańce wojskowe usytuowane są na terenie całego miasta. W przeszłości stanowiły element obronny Twierdzy Kraków. Zarówno budowa geologiczna jak i położenie zadecydowały o tym, że jeden z nich powstał na obszarze Zakrzówka. FS-29 Zakrzówek to szaniec polowy, siedmioboczny będący elementem fortyfikacji austriackich z lat 1850-1918.

ENG
The military scones are located all over the city. In the past, they were a defensive element of the Krakow Fortress. Both the geological structure and location determined that one of them was built in the area of Zakrzówek. FS-29 Zakrzówek is an element of Austrian protective fortification from the years 1850-1918.