Skałki Twardowskiego stanowią część zrębu tektonicznego między Kotliną Oświęcimską i Sandomierską, zbudowanego z wapieni jurajskich. Występują tu liczne formy krasowe w postaci lejów, żłobków, żeber i jaskiń. Budowa geologiczna oraz przede wszystkim urokliwość miejsca sprawiły, że skałki stały się mekką wspinaczy. Wytyczono tu wiele dróg wspinaczkowych, wyposażonych w stałą asekurację. Najbardziej znane ścianki to Sadystówka i Problemówka. Nie musisz być wytrawnym wspinaczem aby odszyfrować znaczenie tych nazw…

ENG
Clusters of boulders and rocky cliffs, known as Skałki Twardowskiego, are part of the horst between the Oświęcimska and Sandomierska Basin which are built of Jurassic limestone. There are numerous karst formations in the form of sinkholes, grykes, and caves. The geological structure and the charm of the place made the rocks an oasis for climbers. Many climbing routes were marked out here, equipped with permanent climbing protection. The most famous climbing walls are called Sadystówka and Problemówka.