Piracki kwiat jest intensywnie czerwony – odszukaj drzewa w arboretum ze słowem „czerwony” w nazwie. Tam znajdziesz kolejny punkt. Dasz radę!

ENG.
GEOCATCHING IN THE DĘBNICKI PARK

The pirate flower is intensely red – find a tree in the arboretum with the word „czerwony” [„red”] in its name. There you will find another point. You can do it!