Skwer Eilego jest pierwszym etapem realizacji projektu partycypacyjnego Superścieżka. Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej człowiekowi, zlokalizowanej pomiędzy rondami Grzegórzeckim i Mogilskim, po wschodniej stronie Alei Powstania Warszawskiego.

Podstawowym założeniem jest próba ulepszenia komunikacji pieszej i rowerowej poprzez wprowadzenie alternatywnych możliwości komunikacji uspokojonej, wykorzystując ścieżkę projektowaną i towarzyszące jej otoczenie. Nowy układ połączeń tworzą towarzyszące ścieżkom  „kieszenie” – mikrownętrza – miejsca spotkań, odpoczynku i rekreacji. W obrębie Skweru znajduje się ekologiczny plac zabaw, letnia fontanna oraz rzeźba przestrzenna dedykowana ”Przekrojowi”.

Za projekt zagospodarowania Skweru im. Mariana Eile odpowiada Pracownia Projektowa Land-Arch pod kierownictwem Małgorzaty Tujko oraz Paweł Wieczorek z Biura Architektonicznego Artur Jasiński i Wspólnicy.

pro1_mini

pro2_mini

pro3_mini

pro4_mini

W następnym odcinku: Skwer Eilego w liczbach – ile metrów trawy posiano na pierwszym etapie Superścieżki, a ile drzew posadzono?

ENG.
„Eile’s Square” is the first stage of the „Superścieżka” participatory project. The project aims to create a human-friendly space, located between the Grzegórzeckie and Mogilskie roundabouts, on the eastern side of Aleja Powstania Warszawskiego.

The basic assumption is an attempt to improve pedestrian and bicycle communication by introducing alternative possibilities of calm communication, using the designed path and its surroundings. The new system of connections is created by the „pockets” accompanying the paths – the micro-area of meetings, rest and recreation. Within the Square, there is an ecological playground, a summer fountain and a spatial sculpture dedicated to „Przekroj”.

The Marian Eile Square development project has been created by „Pracownia Projektowa Land-Arch” under the direction of Małgorzata Tujko and Paweł Wieczorek from „Biuro Architektoniczne Artur Jasiński i Wspólnicy”.

In the next episode: Eile’s Square in numbers – how many metres of grass were sown in the first stage of the Super Path and how many trees were planted?