Część zabudowań dawnej Fabryki Opatrunków Chirurgicznych i Waty Michała Dobrowolskiego założonej pod koniec XIX wieku, która w 1905 roku została przeniesiona na ul. Parkową 11. Fabryka funkcjonowała do II wojny światowej. Przypomina o niej tablica pamiątkowa odsłonięta w 2012 roku. Obecnie przed przebudowanym budynkiem stoi pomnik Edwarda Dembowskiego, który zginął nieopodal.

ENG
Here is a part of the former surgical dressing and wadding factory of Michał Dobrowolski which was founded at the end of the 19th century and then moved to 11 Parkowa Street in 1905. The factory was functioning until World War II. It is recalled by a memorial plaque which was unveiled in 2012. Currently, in front of the rebuilt building stands a monument to Edward Dembowski, who died nearby.