Rzeźba współczesna plenerowa wykonana z wapienia pińczowskiego pt. „Pocałunek” autorstwa Tadeusza Mazurka, powstała specjalnie do Parku Krakowskiego w ramach akcji plastycznej, wykuta w piaskowcu i usytuowana na postumencie z betonu. Obrazuje obejmujące się postacie. Artysta czerpie inspirację ze sztuki pierwotnej – naskalnych rytów, a rzeźba składa się z pięciu bloków kamienia ułożonych na sobie jak klocki i połączonych spoinami, budzi skojarzenie do budowania śniegowego bałwana, do sztuki naiwnej, a jednocześnie jest dziełem symbolicznym, dopracowanym w szczegółach i na wskroś dojrzałym.

ENG.
„Pocałunek” by Tadeusz Mazurek is a modern outdoor sculpture made of Pińczowski limestone, which was carved in sandstone and placed on a concrete pedestal. It depicts embracing figures. The artist draws inspiration from the aboriginal art and rock engravings. The sculpture consists of five blocks of stone stacked on top of each other like bricks and connected by joints. It evokes associations for building a snowman, for naive art, and at the same time, it is a symbolic work refined in detail.