Pomnik otoczony jest bukami zwyczajnymi zwisającymi. Drzewa te osiągają 10-20 m wysokości. Wymagają dużo przestrzeni i wolno rosną. Obok wierzby białej są jednymi z największych drzew płaczących. Długie gałęzie zwisają aż do ziemi. Jesienią, gdy zmieniają barwę, wyglądają nadzwyczajnie. Wytwarzają bukiew, czyli owoce w kształcie podłużnych orzeszków umieszczonych w okrywie.

ENG
The monument is surrounded by common beeches which have pendulous branches. These trees reach a height of 10-20 m. They require a great deal of space and grow slowly. Next to the white willow, they are one of the largest weeping trees. Its long branches hang up to the ground. In autumn, when they change colour, they look spectacular. They produce beech mast, i.e. fruit in the shape of longitudinal peanuts placed in a ground cover.