W czasach, w których piraci pływali na morzach nie było GPS’a, a mapy często były niedokładne i niepełne. Piraci korzystali z wiedzy astronomicznej, przyglądali się położeniu słońca, jak również świetnie posługiwali się busolą Na placu zabaw znajdziesz zakopaną w piasku różę wiatrów – w jej pobliżu ukryta jest kolejna litera.

ENG.
GEOCATCHING IN THE DĘBNICKI PARK

In times when pirates sailed the seas, there was no GPS and the maps were often inaccurate and incomplete. The pirates used astronomical knowledge, watched the location of the sun, as well as used a compass. In the playground you will find a compass rose buried in the sand – another letter is hidden nearby.