Dobre pismo robi się przeciwko czytelnikom, o stopień wyższe niż czytelnicy. Oni się powoli podciągają i kochają swój tygodnik. (Marian Eile).

Marian Eile to także Bracia Rojek, Salami Kożerski, Andrzej Wermer czy Alojzy Kaczanowski. Pod tymi wszystkim pseudonimami publikował wybitny dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny i twórca „Przekroju” – tygodnika, który w czasie PRL-u rozbijał partyjny beton poważnymi (i mniej poważnymi) tekstami i rysunkami. Urodzony w 1910 roku Eile dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie, gdzie – jako uczeń elitarnego gimnazjum im. Stefana Batorego – zdobywał dziennikarskie szlify, wydając pismo „4 Wymiar”.

W latach 1929–1934 Eile studiował prawo w Poznaniu i w Warszawie, ale dopuszczał do głosu również swoją artystyczną naturę – ukończył także malarstwo, a swoje zdolności plastyczne rozwijał w pracowni malarskiej przy Teatrze Polskim Arnolda Szyfmana oraz przy pierwszych samodzielnych projektach scenografii do kabaretu w warszawskim kinie „Muza”.

Od 1935 roku Marian Eile pracował u boku Mieczysława Grydzewskiego w „Wiadomościach Literackich”, do których trafił dzięki cyklowi rysunków… z psami pisarzy. Pies Boya Żeleńskiego obsikiwał pomnik Mickiewicza (zarzucano Boyowi, że kala narodowego wieszcza), zaś niewielki wielorasowiec Antoniego Słonimskiego obszczekiwał budynek Teatru Polskiego (Słonimski atakował prezentowany w nim repertuar). Dzięki serii obrazków nawiązała się długoletnia przyjaźń obu panów i pole do rozwoju dla Mariana Eile.

pat1_mini

 W następnym odcinku: jak Marian Eile trafił do Krakowa i co z tego wynikło?

ENG
Marian Eile is also known as Brothers Rojek, Salami Kożerski, Andrzej Wermer or Alojzy Kaczanowski. Under all these pseudonyms an outstanding journalist, publicist, editor-in-chief and creator of „Przekrój” published. „Przekrój” was a weekly magazine that raised many eyebrows with serious (and less serious) texts and drawings during the communist era. Born in 1910, Eile spent his childhood and youth in Warsaw, where he gained journalistic skills by publishing the magazine „4 Wymiar”.

Between 1929 and 1934, Eile studied not only Law in Poznań and Warsaw, but also he allowed his artistic nature to speak – Marian Eile also graduated in Painting and developed his artistic skills at Arnold Szyfman’s painting studio in the Polish Theatre.

From 1935 Marian Eile worked alongside Mieczysław Grydzewski in „Wiadomości Literackie” (Eng. The Literary News), which he joined thanks to a series of drawings with… writers’ dogs.

In the next episode: how did Marian Eile get to Krakow, and what did it result in?