Rzeźba współczesna autorstwa Romana Tarkowskiego pt. „Kompozycja” przedstawiająca postać w pozycji stojącej wykonana jest z betonu w autorskiej technologii mieszanej zwanej przez R. Tarkowskiego „Łusko-beton patynowany”.  Kolor na powierzchni uzyskano poprzez wtopienie opiłków żelaza oraz laserunkowe malowanie twarzy i dłoni natomiast pozostała powierzchnia jest inkrustowana łuskami z nabojów, co przywodzi na myśl piętno jakie wycisnęła na wyobraźni autora wojna. Uwidacznia się w niej autorski, charakterystyczny styl R. Tarkowskiego. Zarówno technologia, forma jak i kolor są wyznacznikami jego oryginalnego stylu. Artysta lubił eksperymenty i doszedł w opracowywaniu metod do swoistej perfekcji i dojrzałości. Przy komponowaniu postaci można dopatrzyć się zarówno wpływu sztuki ludowej – świątków jak i rzeźby orientalnej afrykańskiej, egipskiej, a nawet indiańskiej Postać jest przedstawiona w formie zintegrowanej, syntetycznej bryły. Widoczny jest też w twórczości R. Tarkowskiego jego bliski kontakt z młodzieżą (całe swoje życie poświęcił pracy w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych), jakby echo dziecięcej twórczości przemieszane z wręcz rzemieślniczą precyzją, wolą eksperymentowania technologicznego, tworzenia i wdrażania nowych metod i technologii oraz dojrzałą refleksją.

Rzeźba współczesna autorstwa Romana Tarkowskiego przedstawiająca postać klęczącą z rękoma złożonymi pod brodą jest wykonana z tzw. opiłko – betonu  z wtopionymi na powierzchni opiłkami żelaza. Zatytułowana na tabliczce informacyjnej „Zafrasowanie”. Rzeźba urozmaicona jest warstwą malarską. Rzeźba ukazuje człowieka i obrazuje jego stan emocjonalny. Rzeźba ustawiona na ozdobnym cokole z lastryka pozostałym po innych parkowych rzeźbach. Na cokole przytwierdzone 4 koluszka łańcucha służące prawdopodobnie do przenoszenia i ustawienia cokołu.

Rzeźba współczesna autorstwa Romana Tarkowskiego przedstawiająca ptaka – pingwina wykonana jest z betonu i posypki szklanej z przezroczystego i miodowego szkła. Zatytułowana na tabliczce informacyjnej „Ptak”. Stylowo w tej rzeźbie można się doszukać wpływu postmodernizmu, jednak w swojej twórczości autor czerpał także z dorobku kubistów oraz inspirował twórczością Xawerego Dunikowskiego. Ptak jest przedstawiony w formie uproszczonej, syntetycznej bryły. Kształtem, charakterem postaci budzi nawet skojarzenie z postaciami bajkowymi znanymi z filmów rysunkowych, a zarazem w sposób quasi realistyczny obrazuje pingwina. Rzeźba ustawiona na ozdobnym betonowym cokole pozostałym po innych parkowych rzeźbach. Na cokole przytwierdzone 4 koluszka łańcucha służące prawdopodobnie do przenoszenia i ustawienia cokołu.

ENG.

Roman Tarkowski’s contemporary sculpture depicting a kneeling figure with his hands folded under his chin is made of the so-called „opiłko-beton” with iron filings embedded on the surface. It is entitled as „Zafrasowanie” on the information plate. The sculpture has a varied painting layer. The sculpture shows the man and illustrates his emotional state. It is set on a decorative terrazzo pedestal left by other park sculptures. On the pedestal, there are four chains which were probably used to move and set it.

The modern sculpture by Roman Tarkowski presenting a bird – penguin – is made of concrete and sprinkled with honey glass. It is entitled as „Ptak” [„The Bird”] on the information plate. The influence of postmodernism can be found in this sculpture in its style. However, in his work, the author also drew on the achievements of cubists and got inspired by the work of Xawery Dunikowski. „The Bird” is presented in a simplified, synthetic form. The shape and character of the figures evoke associations with fairy tale characters known from cartoon films. Simultaneously, in a quasi-realistic way, it depicts the penguin. The sculpture is set on a decorative concrete pedestal left after other park sculptures.