Dotarłeś do celu… Jaskinia Twardowskiego to kilkadziesiąt metrów podziemnych korytarzy pochodzenia krasowego. Różnica wysokości korytarzy to prawie 16 metrów. Wiele fragmentów jest ciągle niepoznanych. Podobno sam Mistrz Twardowski nadal pilnie strzeże jej tajemnic. Zdecyduj czy zechcesz odkryć jedną z nich …

ENG.
You have reached your destination. Twardowski Cave consists of several dozen meters of underground karst passages. The difference in the height of the passages varies up to 16 meters. Many fragments of the cave are still unknown. According to the legend about Pan Twardowski, he still guards its secrets diligently. Decide if you want to discover one of them.