Rzeźba współczesna, plenerowa o abstrakcyjnej formie pt. „Dojrzewanie” autorstwa prof. Wincentego Kućmy powstała w 1967 r. specjalnie do Parku Krakowskiego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Projekt aranżacji plastycznej Parku Krakowskiego”.  Realizacja ta miała upamiętnić wieloletnie starania krakowskich rzeźbiarzy o pracownię, którą ostatecznie zorganizowano własnymi siłami przy ulicy Emaus. Rzeźba została wykonana z wapienia pińczowskiego oraz została usytuowana na postumencie z betonu.

ENG.
A modern, outdoor sculpture in an abstract form, entitled „Dojrzewanie” [Eng. „Maturing”] by Prof. Wincenty Kućma was created in 1967 especially for the Krakowian Park as part of „The project of the artistic arrangement of the Krakowian Park”.  This realization was supposed to commemorate many years of efforts of Krakowian sculptors for a studio, which was finally organized by their efforts on Emaus Street. The sculpture was made of limestone and placed on a concrete pedestal.