Rzeźba współczesna plenerowa, abstrakcyjna forma pt. „Destruktura III” autorstwa Bogusława Gabrysia powstała w 1973 r. specjalnie do Parku Krakowskiego. Wykonana jest z kamienia – wapienia pińczowskiego i usytuowana na niskiej podstawie z betonu. Rzeźba przeciwstawia się w warstwie treściowej tendencji konstruktywizmu. Obrazuje rozbicie, rozsadzenie bloku kamienia i wychodzące z jego wnętrza siły. Wykonana specjalnie w czynie społecznym do ozdoby Parku Krakowskiego (w ramach akcji, w której udział brało 9-ciu artystów rzeźbiarzy).

ENG.
The modern outdoor sculpture, an abstract form entitled „Destructure III” by Bogusław Gabryś was created in 1973 specially for the Krakowian Park. The limestone sculpture is situated on a low concrete base. The figure opposes the Constructivism tendency in its content layer. It presents the breaking up, blowing up of the stone block, and the forces which are coming out of it. The Destructure III was specially made in a social act to decorate the Krakowian Park (as part of a project in which 9 sculptors have participated).