Przebieg głównego koryta Wisły na obszarze Starego Miasta zmieniano wielokrotnie na przestrzeni lat. Dzisiejszym korytem rzeka płynęła do XIII wieku, w którym to wybudowano zaporę między Skałką a Dębnikami aby przybliżyć rzekę do ówczesnego centrum miasta. Dopiero pod koniec XIX wieku postanowiono przywrócić dawne koryto Wisły. Po zasypaniu tzw. Starej Wisły utworzyły się dzisiejsze Planty Dietlowskie i Aleja Daszyńskiego. Umożliwiło to regulację rzeki oraz utworzenie bulwarów Wiślanych. Miejsce, w którym się znajdujesz na przestrzeni wieków całkowicie zmieniło swój charakter. Aż do XIX wieku znajdowała się tu dzielnica Rybaki z licznymi browarami i drewnianymi, otoczonymi ogródkami, domkami rybaków. Znajdowały się tu też dworki z charakterystycznymi łamanymi dachami. Wszystko to sprawiało, że okolica, położenia w ścisłym centrum miasta miała charakter podmiejsko-wiejski.

ENG
The course of the main Vistula riverbed in the Old Town was changed many times over the years. Today’s riverbed flowed until the 13th century when a dam was built between Skałka and Dębniki to bring the river to the then city centre. It was not until the end of the 19th century when it was decided to restore the former Vistula riverbed. After burying of the so-called Old Vistula, today’s Dietl Park and Daszyńskiego Avenue were created. This made it possible to regulate the river and create Vistula boulevards. The place where you are currently located has completely changed its character over the centuries. Till the 19th century, there was a Rybaki district with numerous breweries and fishermen’s houses. There were also manors with characteristic broken roofs. All this made the area, located in the very centre of the town, suburban and rural in its character.