Rzeźba współczesna plenerowa, abstrakcyjna forma autorstwa Prof. Krzysztofa Kędzierskiego powstała w 1974r. specjalnie do Parku Krakowskiego, wykonana z blachy aluminiowej grubości 8 – 12mm, spawana w osłonie argonowej w Olkuszu w fabryce naczyń emaliowanych, wykonana w roku oddania. Projekt powstał dwa lata wcześniej. Koncepcja ta została przekazana Hucie wówczas imienia Lenina (obecnie Sędzimira) z racji stypendium. Reprezentuje, jak mówi sam autor „okres geometryczno-formalny” w jego sztuce. Wykonana specjalnie do ozdoby Parku Krakowskiego.

ENG.
This modern outdoor sculpture, abstract form by Prof. Krzysztof Kędzierski was created in 1974. It is made of 8-12mm thick aluminium sheet metal, welded in argon shielding in Olkusz in an enamelware factory, made in the year of handover. The project was created two years earlier. The concept was given to the then Lenin smelter (currently the Sędzimir smelter) because of a scholarship. As the author himself says, it represents the „geometric-formal period” in his art. It was made especially for the Krakowian Park as an ornament.