Długa aleja kasztanowców, szczególnie piękna podczas kwitnienia. Kasztanowiec biały pochodzi z Bałkanów i Azji Południowo-Zachodniej. Ma krótki pień, zawsze skręcony w prawo. Liście dłoniaste, złożone z 5-7 wydłużonych listków. Białe kwiaty z żółtymi i czerwonobrunatnymi plamkami zebrane są we wzniesione wiechy. Do jesieni wykształcają się z nich owoce kasztany otoczone kolczastą torebką.

ENG
It is a long avenue of chestnut trees, especially beautiful during flowering. The white chestnut tree comes from the Balkans and South-West Asia. It has a short trunk, always turned right. The leaves are palm-shaped, composed of 5-7 elongated leaves. White flowers with yellow and reddish-brown speckles are gathered in raised panicles. Until the autumn chestnut fruits develop from them, surrounded by a spiky bag.