Kolejny przystanek zielonej trasy kalendarza znajduje się północno-wschodniej granicy miasta Skawina. Obszar o powierzchni prawie 45 hektarów jest miejscem życia wielu gatunków motyli 🦋, między innymi modraszka teleiusa, modraszka nausithous, czerwończyka fioletka czy czerwończyka nieparka. Gatunki te związane są z siedliskami murawowymi, głównie łąk wilgotnych. Późną jesienią na rozległych łąkach możemy spotkać również liczne gatunki ptaków 🐦.