Jeśli masz pomysł na proekologiczne działanie, sąsiedzką inicjatywę czy miłe spędzenie czasu w większym gronie włącz się w budowanie portalu i zgłoś inicjatywę za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza.

 

  Imię i nazwisko*

  Adres email*

  Telefon

  Lokalizacja*

  Zgłoszenie*

  Załącznik

  INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, które będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia.
  Informujemy, że:
  1. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
  2. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w tym zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 8 marca 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
  4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników ZZM, merytorycznie odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń.
  6. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
  7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przekazania zgłoszenia.
  8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
  9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a.
  Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  Dane indentyfikacyjne IOD: Monika Warchoł
  Dane kontaktowe IOD: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków; adres e-mail: iod@zzm.krakow.pl

  Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia.

  Prognoza pogody

  Kraków
  5 grudnia, 2021, 12:20 am
  Przeważnie pochmurno
  Przeważnie pochmurno
  1°C
  aktualne ciśnienie: 1000 mb
  Prognoza 5 grudnia, 2021
  dzień
  Przelotny deszcz
  Przelotny deszcz
  3°C
  Prognoza 6 grudnia, 2021
  dzień
  Gwałtowne deszcze
  Gwałtowne deszcze
  2°C