Park wokół Fortu 52 Borek

Park wokół Fortu 52 Borek

Park wokół Fortu 52 Borek Gdzie? 3 Informacje o parku Dzielnica X Swoszowice. Znajduje się między ulicami Korpala, Władysława Krygowskiego oraz ulicą Forteczną. Historyczna przestrzeń, którą dopełnia zieleń jest miejscem często wybieranym przez mieszkańców na...
Park wokół Dworku Matejki

Park wokół Dworku Matejki

Park wokół Dworku Matejki Gdzie? 3 Informacje o parku Dzielnica XVII Wzgórza KrzesławickieNiezwykłe miejsce na mapie Krakowa nawiązujące do historycznego układu parkowego z odtworzonym zarysem geometrycznego ogrodu przed dworkiem oraz swobodnym układem alejek w...
Park im. Wisławy Szymborskiej

Park im. Wisławy Szymborskiej

Park im. Wisławy Szymborskiej Gdzie? 3 Informacje o parku Dzielnica I Stare Miastoul. Karmelicka 24b Miejsce z wielu powodów wyjątkowe. Dziki parking, przestrzeń mocno zdegradowana, o której przekształcenie zabiegali od wielu lat mieszkańcy, stała się zieloną...
Park Rzeczny Wilga

Park Rzeczny Wilga

Park Rzeczny Wilga Gdzie? 3 Informacje o parku Dzielnica XIII – przy ul. Jana Brożka Jako naturalne korytarze ekologiczne, rzeki wraz z ich najbliższym otoczeniem, pełnią szereg funkcji, w tym przede wszystkim: przyrodniczych, przewietrzania miasta,...
Łąki Nowohuckie

Łąki Nowohuckie

Łąki Nowohuckie Gdzie? 3 Informacje o parku Dzielnica XVIII – okolice ulic Padniewskiego oraz Odmętowa Dawne koryto rzeki Wisły o ogromnym znaczeniu przyrodniczym. Ostoja wielu chroninych gatunków roslin i zwierząt. Teren został objęty ochroną w formie użytku...