Staw Płaszowski

Gdzie?

Informacje o parku

Dzielnica XIII – pomiędzy ulicą Wodną, Krzywda i Powstańców Wielkopolskich

Zbiornik powstał w miejscu dawnego wyrobiska gliny i żwiru dla rozbudowywanego węzła kolejowego w Płaszowie. Eksploatację prowadzono poniżej poziomu wód gruntowych i w związku z tym odpompowywano wodę z dna wyrobiska. Po jej zakończeniu i zaprzestaniu pompowania, woda wypełniła wyrobiska, tworząc dzisiejszy zbiornik.

Dziś, na tym poprzemysłowym terenie, jesteśmy świadkami siły natury – możemy przyglądać się zjawisku sukcesji naturalnej.

Aktualnie brzegi zbiornika są porośnięte szuwarem trzcinowym i pałkowym, w których miejsce dla gniazdowania znajduje wiele ptaków wodnych. Na terenie Stawu Płaszowskiego możemy zaobserwować m.in. kaczkę krzyżówkę, cyrankę, głowienkę, czernicę, perkozka, perkoza dwuczubego, bączka, wodnika, kokoszkę, łyskę, sieweczkę rzeczną, śmieszkę, rybitwę czarną, zimorodka, dymówkę czy trzciniaka.  To miejsce chętnie odwiedzają również ważki – tężnica, lecicha, żagnice czy szablaki.

Atrakcje:
– ścieżka spacerowa
– mała infrastruktura sprzyjająca wypoczynkowi

.

Powierzchnia

13,3ha

Rok powstania