Planty Krakowskie

Informacje o parku

Planty stanowią jeden z najpiękniejszych i największych ogrodów miejskich. Powstały w miejscu murów obronnych, fosy i wałów ziemnych, czyli dawnych fortyfikacji otaczających Stare Miasto. Składają się z 8 ogrodów, których nazwy odnoszą się do obiektów i miejsc położonych w sąsiedztwie – Barbakan, Dworzec, Florianka, Gródek, Pałac Sztuki, Stradom, Uniwersytet, Wawel. Spacer alejkami Plant stanowi swoistą lekcję historii sztuki i architektury. Główną ozdobą Plant są drzewa i krzewy – kasztanowce, lipy, klony, jesiony, wiązy, topole, a także jeden platan. Nie brakuje też kwiatów, szpalerów, rabat, mostków i sadzawek. Wśród zieleni bieleją liczne pomniki, które powstały, gdy drzewa zaczynały dopiero rosnąć.

Atrakcje:
– plac zabaw PLANTUŚ, ul. Poselska
– plac zabaw DZIKIE PLANTY, ul. Św. Getrudy
– Latarnia Zmarłych
– Drzewo Wolności
– Fontanna Fortepian Chopina
– pomniki: Michała Bałuckiego, lirnika Bojana, Jadwigi i Jagiełły, Lilii Wenedy, Artura Grottgera, Mikołaja Kopernika, Grażyny i Litawora, Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki: Dworzec Główny, Dworzec Główny Zachód, Basztowa, Stary Kleparz, Teatr Bagatela, Filharmonia

.

Powierzchnia

21,83 ha

Rok powstania