Park Solvay

Informacje o parku

Jeden z najlepiej zagospodarowanych turystycznie parków w Krakowie, położony w otoczeniu dawnych Zakładów Sodowych Solvay w Borku Fałęckim. Od wschodu jego naturalną granicę stanowi malowniczy potok Urwisko. Teren parku jest lekko pofalowany i stanowi swoistą oazę zieleni oraz raj dla ornitologów. Występuje tu ponad 40 gatunków drzew i krzewów. Najstarsze okazy osiągają ponad 400 cm w obwodzie.  Park wypełnia przestrzeń między istniejącymi wcześniej zabudowaniami i ulicami. Wyróżnia się trzy części o zwyczajowych nazwach: “sosny”, “podmokła” i “leśna”. Bogata szata roślinna –  zarówno drzewa liściaste i iglaste –  nadaje temu parkowi charakter leśny. Na większości jego obszaru utworzone są alejki oraz infrastruktura w postaci oświetlenia, ławek oraz koszów na śmieci. Na terenie parku znajdują się pojedyncze budynki, które w większości powstały na tym terenie przed oficjalnym wytyczeniem parku.

Atrakcje:
– plac zabaw

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki: Solvay, Rynek Fałęcki, Borek Fałęcki

DJI_0058 DJI_0022 DJI_0035 DJI_0039

.

Powierzchnia

8,79 ha

Rok powstania