Park przy ul. Radzikowskiego

Gdzie?

Informacje o parku

Dzielnica VI Bronowice – ul. Radzikowskiego

Na terenie po dawnym Motelu Krak pojawiły się już duże huśtawki oraz stoły piknikowe, które z pewnością przypadną do gustu nie tylko najmłodszym! W ramach I etapu prac park zyskał również boisko trawiaste wraz bramkami do piłki nożnej, zestawem do siatkówki. Teren boiska pozostanie ogrodzony do momentu wzmocnienia się trawnika. W pobliżu boiska pojawiły się nowe nasadzenia drzew. Wprowadzone do tej zielonej przestrzeni nowe funkcje tego miejsca zostały wypracowane podczas spotkań z mieszkańcami.

Wcześniej również w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa przeprowadzone zostały m.in prace porządkowe oraz pojawiły się ławki oraz kosze na śmieci, tak aby już ułatwić korzystanie z tego terenu.

Prace realizowane w ramach projektów: ZZM/O1.137/22 Łączymy bronowickie parki oraz ZZM/O1.301/23 Łączymy parki Bronowic 2.0.

.

Powierzchnia

3,15 ha

 

Rok powstania