Park Lotników Polskich

Informacje o parku

Park położony jest w dolinie Wisły, na lewym brzegu rzeki pod nazwą Parku Kultury i Wypoczynku. Ukształtowanie terenu parku jest zróżnicowane. W części południowej (przy al. Pokoju) teren jest równinny, w części środkowej znajduje się skarpa, wznosząca teren parku o około 3 metry. Charakteryzuje się bogactwem flory i fauny. Południowa część parku jest słabo zadrzewiona, przeważają tam trawy i rośliny zielne z pojedynczymi drzewami lub ich skupiskami. Północna część parku posiada zwarte zadrzewienie.  Drzewostan Parku Lotników Polskich charakteryzuje się dużą różnorodnością, przeważają tu drzewa rodzime, głównie liściaste: topola czarna, czeremcha późna (amerykańska), olsza czarna, wierzby biała i krucha, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, klon pospolity i srebrzysty, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa. Z iglastych rośnie tu modrzew europejski oraz kilka świerków. Urozmaiceniem drzewostanu są drzewa owocowe: czereśnie, śliwy wiśniowe czerwonolistne oraz orzechy włoskie. Jednym z ciekawszych i charakterystycznym elementem parku są okazałe i dość stare wierzby płaczące.  Rosną one pojedynczo lub tworzą malownicze skupiska. Na trawnikach znaleźć można stokrotki, jaskry, mniszki, bodziszki, jasnoty białe i przetaczniki ożankowe. Wśród grzybów występują purchawica olbrzymia, koronica ozdobna i pieczarka szlachetna. Teren parku zamieszkują ciekawe gatunki ptaków: gołąb grzywacz, dzięcioł zielony, sójka zwyczajna, sroka, szpak i kos. Największą atrakcją jest znajdujący się tu Ogród Doświadczeń – unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie w postaci kilkudziesięciu plenerowych instalacji dydaktycznych.

Atrakcje:
plac zabaw
– boisko wielofunkcyjne
– Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
– Smoczy Skwer
– street workout
– Pomnik Lotników Polskich
– Relikty Fortu Pszorna
– Hot Spot
– plac z fontanną

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki: AWF, M1 Aleja Pokoju, Tauron Arena Kraków, Wieczysta

DJI_0068 DJI_0078 DJI_0024 DJI_0061

.

Powierzchnia

43,06 ha

Rok powstania