Park im. Henryka Jordana

Informacje o parku

Dzielnica V – w obrębie ulic: Al. 3 Maja, ul. Reymana, ul. Reymonta.

Park powstał na terenach krajowej wystawy przemysłowo–rolniczej z 1887 roku. Organizatorzy wystawy zaadaptowali wówczas część błoń czarnowiejskich na prowizoryczny ogród przez który przebiegały drogi do pawilonu wystawienniczego i poszczególnych stoisk. Zasadzono wtedy 24 000 drzew, wykonano klomby z krzewów i darni, a także uregulowano odcinek Rudawy.

Po zakończeniu wystawy dr Jordan przedłożył Radzie Miejskiej projekt adaptacji tych terenów na park służący rekreacji dzieci i młodzieży. Projekt parku sporządził Bolesław Malecki (ówczesny opiekun Plant). Centralna część parku, okolice alei i pomników upamiętniających zasłużonych dla Polski Polaków, przeznaczona była do spacerów, resztę stanowiły boiska oraz inne sprzęty gimnastyczne do ćwiczeń dla dzieci i młodzieży. W okresie świetności w parku znajdowało się 14 boisk (z których 12 było numerowanych) o różnych kształtach, rozmiarach i przeznaczeniu. Dr Jordan uważał, że przez odpowiednią organizacje czasu wolnego młodzieży można zminimalizować skutki przeciążenia programem szkolnym i zapewnić jej zrównoważony rozwój.

Wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej funkcjonowanie parku zostało praktycznie przerwane, a sam park popadł w znaczącą dewastację. Okres drugiej wojny światowej był dla parku jeszcze gorszy. Wszystkie zamysły i osiągnięcia dr Henryka Jordana zostały doszczętnie zrujnowane, a park przekształcony w park miejski dostępny wyłącznie dla Niemców.

W okresie PRL-u rozpoczęto stopniową rewaloryzację parku, w tym przywrócenie na cokoły pomników, które w okresie wojny zostały z nich usunięte.

Obecny układ kompozycyjny parku różni się znacząco od pierwotnych założeń. Drzewostan i komunikacja wewnętrzna mają charakter swobodny, krajobrazowy. Przetrwała jedynie aleja główna wraz z rondem, nosząca znamiona założenia neoklasycystycznego. Na uwagę zasługuje również tzw. Aleja Wielkich Polaków XX wieku, stanowiąca współczesne uzupełnienie do koncepcji zapoczątkowane przez założyciela parku.

Szata roślinna parku jest obecnie bardzo zróżnicowana. W części południowo-wschodniej przeważają starodrzewy będące elementem wcześniejszych założeń parkowych, zaś w części północno-zachodniej znajdują się otwarte polany trawiaste. Z racji tego, że park założony został u zbiegu dwóch rzek Wisły i Rudawy, naturalnym dla niego zbiorowiskiem jest roślinność łęgowa: wiązy, jesiony, olchy, topole i wierzby). Na granicy parku od strony Błoń zachowały się nawet ponad stuletnie wiązy. Warto również wspomnieć o równie starych lipach i grabach, naturalnych dla pierwotnego siedliska parku.

W latach 2007-2008 cześć parku została zrewaloryzowana, powstały nowe place zabaw, boiska ze sztuczna nawierzchnią.

Park Jordana jest parkiem miejskim, wpisanym do rejestru zabytków.

W parku obowiązuje regulamin, uchwalony uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 29.01.1997r.

W parku Jordana obowiązuje zakaz palenia papierosów, poza wydzielonym miejscem.

Atrakcje:
– boisko do koszykówki
– kort tenisowy
– place zabaw
– fit park
– boisko do gry w boule
– ścianka wspinaczkowa
– skate park
– miasteczko komunikacyjne
– górka saneczkowa
– kawiarnie

 

 

 

DJI_0015 DJI_0019 DJI_0029

.

Powierzchnia

19,77 ha

Rok powstania