Łąki Nowohuckie

Gdzie?

Informacje o parku

Dzielnica XVIII – okolice ulic Padniewskiego oraz Odmętowa

Dawne koryto rzeki Wisły o ogromnym znaczeniu przyrodniczym. Ostoja wielu chroninych gatunków roslin i zwierząt. Teren został objęty ochroną w formie użytku ekologicznego oraz europejską siecią Natura 2000. Podążając wytyczoną ścieżką edukacyjną poznamy mieszkańców Łąk Nowohuckich. Drewniane pomosty są idealnym miejscem do obserwacji i kontemplacji przyrody. A na tej perełce przyrodniczej Krakowa jest co obserwować – 20 różnych zbiorowisk roślinnych, ponad 370 gatunków roślin, 70 gatunków ptaków, licznie wystepują tutaj także owady, płazy i gady. Wiele z nich to gatunki bardzo rzadkie i objęte ochroną. Do jednych z najcenniejszych gatunków, które są związane z wystepującymi tutaj łąkami świeżymi, zaliczamy motyle z rodziny modraszkowatych – modraszek telejus, modraszek nausitous, czerwończyk fioletek czy czerwończyk nieparek. Dlatego też, podczas spaceru w tym miejscu, pamiętajmy o odpowiedzialnym zachowaniu – nie pozostawiajmy śmieci, nie płoszmy zwierząt, nie pozwalajmy również naszym czworonożnym pupilom na beztroskie ekspolorowanie miejsc, w których gniazduje wiele ptaków zakładających gniazda na ziemi – derkacze, gąsiorki, bażanty czy bączki. Trasa jest odpowiednia również dla rowerzystów i rodziców spacerujących z wózkami.

.

Powierzchnia

51,17 ha

Rok powstania