Bulwary Wiślane

Informacje o parku

Tereny parkowe po obu stronach Wisły, powstałe po ostatecznym uregulowaniu koryta rzeki. Znajdują się tu liczne budowle hydrotechniczne o funkcji przeciwpowodziowej.  Poza typowymi atrakcjami spacerów brzegiem rzeki (karmienie kaczek i łabędzi, przejścia pod mostami) znajdziemy tu przystań statków wycieczkowych i przystanki tramwaju wodnego, pomnik Smoka Wawelskiego, pomnik psa Dżoka (Bulwar Czerwieński), nowy plac zabaw na Bulwarze Inflanckim , pieszo-rowerowa kładka o. Bernatka z kłódkami miłości przy Bulwarze Kurlandzkim a na bulwarach na Dąbiu – stopień wodny (zapora z elektrownią). Bulwary Wiślane stanowią obiekt techniki urbanistycznej na trasie Krakowskiego Szlaku Techniki. Prowadzi nimi również rekreacyjny szlak rowerowy będący częścią europejskiej drogi rowerowej Wavelo.

Atrakcje:
– plaża miejska „PrzyStań na plaży” (okolice Mostu Kotlarskiego)
– ścieżka biegowa, rowerowa, rolkarska
– „Aleja Gwiazd” na Bulwarze Czerwieńskiego
– pomniki: Smoka Wawelskiego, Psa Dżoka oraz Czynu Zbrojnego

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki: św. Wawrzyńca, Plac Bohaterów Getta, Plac Wolnica, Jubilat, Marii Konopnickiej, Centrum Kongresowe ICE, Zabłocie

.

Powierzchnia

32,67 ha